BẰNG LÁI XE QUỐC TẾ IDP

Giấy phép lái xe quốc tế là một quyển số có kích thước A6, có ký hiệu bảo mật, bìa màu xám, giấy bên trong màu trắng:

  • Trang 1 (trang bìa):Ghi thông tin cơ bản của IDP bằng hai ngôn ngữ tiếng việt và tiếng anh 
  • Trang 2: Quy định phạm vi sử dụng IDP, in bằng hai ngôn ngữ tiếng việt và tiếng anh 
  • Trang 3: Phần khai về người lái xe và phân hạng bằng tiếng việt; trang 5 ghi bằng tiếng anh, trang 6 ghi bằng tiếng nga, trang 7 ghi bằng tiếng tây ban nha, trang 8 ghi bằng tiếng pháp
  • Trang 4: Để trống 
  • Trang 9: Quy định hạng xe được điều khiển bằng tiếng Pháp 
  • Đặc biệt số IDP gồm ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam với giao thông quốc tế là VN và 12 chữ số sau là số giấy phép lái xe quốc gia 
  • Thời hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày cấp và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lái xe quốc gia. Việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế phải đi kèm với giấy phép lái xe quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *